Sándorhomoki Református Egyházközség

Igemorzsa minden napra 2017 február 18.

40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. 41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! 42 És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. 43 Jézus… Continue Reading →

Rómától a kálvinista Rómaig I.

Igemorzsa minden napra 2017. február 17.

  „- Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.” (Mk.1, 38-39) Olvasva e sorokat, eszembe jutott egy Pokolgép dal szövegrészlete: „mikor az ördög… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 15.

„Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk. 1, 22) Napi ige: Mk. 1, 21-28 Mi változott meg az évszázadok során, hogy ma már kevesen álmélkodnak Jézus tanításán? Miért nem csodálkozik… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 14.

„És azonnal otthagyták a hálójukat, és követték őt.” (Mk 1,18) Olvasandó: Mk 1,16-20 Georg Simmel (1858-1918) szociológus, pszichológus kutatásaiban elsősorban a mikroszintű konfliktusok iránt érdeklődött. Megállapította, hogy a konfliktusok többnyire intenzívebbek egy szorosan összefonódó csoport között, mint olyan emberek között,… Continue Reading →

30. zsoltár

Igemorzsa minden napra 2016.február 12.

“Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban.És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a Lélek mint galamb leszáll reá. És szózat hangzott a mennyből: Te vagy az én… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017 február 11.

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Márk 1,8) „Készítsétek az Úr útját”, hallhatjuk a mai Igénket. Valami készül, valaki jön. Olyan jó érzés, hogy a napok lapos egyhangúságban is szól és hív bennünket az Ige. Nemcsak hív hanem felhív valamire. Készítsétek… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 10

Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is,rengjen gyümölcse, mint a Libánon, viruljon a városnak népe, mint a földnek füve” (Zsolt. 72:16). A 72. zsoltár utolsó verse szerint “itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései”. Mit is kívánhatna végszóként… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 09.

„Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!”(Zsolt. 71,9) Keresztyén testvérem, a 71-ik zsoltárunk az idős ember imádságát foglalja magába, kiérezzük belőle azt a lelki fájdalmat, amit a test megöregedése vonz… Continue Reading →

« Older posts

© 2017 Sándorhomoki Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑