Sándorhomoki Református Egyházközség

Igemorzsa minden napra 2017. április 27.

Még beszéltek a néphez, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják, és hirdetik, hogy Jézusban van feltámadás a halálból. Ezért elfogták és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017.április 23.

“Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,46 –… Continue Reading →

Mészáros János Elek koncert

Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását. Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait 96. zsoltár Imahetünk negyedik… Continue Reading →

Ökumenikus imahét Sándorhomokon március. 12-18

Kikelt egy kis mag

Gyülekezetünk presbitériuma fiatalnak mondható. Akik korban idősebbek mint mi, azok is mellettünk megfiatalodnak. Egy összeszokott társaság a miénk, de ez nem azt jelenti, hogy gondok, problémák ne lennének köztünk. Megoldjuk azokat egy birkózással, vagy ökölvívással. Ez év első hónapjaiban, amikor… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017 február 18.

40 Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. 41 Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! 42 És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. 43 Jézus… Continue Reading →

Rómától a kálvinista Rómaig I.

Igemorzsa minden napra 2017. február 17.

  „- Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.” (Mk.1, 38-39) Olvasva e sorokat, eszembe jutott egy Pokolgép dal szövegrészlete: „mikor az ördög… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 15.

„Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk. 1, 22) Napi ige: Mk. 1, 21-28 Mi változott meg az évszázadok során, hogy ma már kevesen álmélkodnak Jézus tanításán? Miért nem csodálkozik… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. február 14.

„És azonnal otthagyták a hálójukat, és követték őt.” (Mk 1,18) Olvasandó: Mk 1,16-20 Georg Simmel (1858-1918) szociológus, pszichológus kutatásaiban elsősorban a mikroszintű konfliktusok iránt érdeklődött. Megállapította, hogy a konfliktusok többnyire intenzívebbek egy szorosan összefonódó csoport között, mint olyan emberek között,… Continue Reading →

« Older posts

© 2017 Sándorhomoki Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑