Sándorhomoki Református Egyházközség

Category

Prédikációk

Gondolatok bibliaórára

Megéri keresztyénnek lenni?   Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Mt. 20-1-16   Az utóbbi időben egyre többször fiaimnál előjön az a gondolat, hogyha ők nagyok lesznek, akkor… Continue Reading →

Kapzsiság nélküli politikus

Igehirdetés Kováts Lajos szobrának a leleplezésére Neh. 5,6-13 Isten, a népe hűtlenségét azzal büntette meg, hogy több évtizedig száműzte őket. Amikor Izrael fiai rájöttek arra, hogy mi miatt kerültek ők ilyen nehéz helyzetbe, az Úrhoz kiáltottak, bűnbánatot tartottak, és ennek az… Continue Reading →

Szombat este

Elek Arnold, a Szatmárnémeti Németi Gyülekezet segédlelkésze igehirdetését hallgathattuk ezen az estén.

Péntek este

Győrbíró Sándor, a kiskolcsi gyülekezet lelkipásztora tolmácsolta ezen az estén Istennek Igéjét közöttünk.

Csütörtök este

Pocsveiler István Levente, a Szatmárnémeti Láncos gyülekezet segédlelkésze hirdette közöttünk Istennek szent szavát!

Szerda este

Sipos László a szamoskrassói lelkipásztor hirdette gyülekezetünkben Istennek szent Igéjét.

Reformáció emlékünnepére

„Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi. Istenünk, hogy megsegéljen… Continue Reading →

Angyali üzenet

Lk 2,8-19 Engedjétek meg, hogy ezen az áldott ünnepen egy személyes élményemet elmondhassam. Amikor megtudtuk azt, hogy Isten gyermekkel akar megajándékozni minket nagy öröm töltötte el a szívünket. Kilenc hónapon keresztül készülni a nagy napra az egy csodálatos érzés volt…. Continue Reading →

Három presbiter tett esküt a mai nap gyülekezetünkben

Lectio: Mt 5,33-37 Textus: Jakab 5,12 Jézus Krisztus tanítását hallhattuk Máté evangéliumából az esküvel kapcsolatban. És mivel a mai alkalomkor az újonnan megválasztott presbiterek is esküt tesznek, hadd legyen szó a mai igehirdetésben az eskü fontosságáról és annak súlyáról. 1…. Continue Reading →

Isten keze erős – pásztorlevél 2012. pünkösdjén

A Jordán vizén átkelő nép tizenkét kőből emlékeztető jelet épített. Az akkor elhangzott rendelet, remélhetőleg ma is sok lélekig elérkezik. „Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordán… Continue Reading →

© 2018 Sándorhomoki Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑