pal„…kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni; megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.” (Ap.Csel. 26,16-18)

Pálban mély nyomot hagy a damaszkuszi úton történt sok évvel azelőtt lezajlott találkozás. Szinte megelevenednek Jézus szavai most, Pál kihallgatásán, II. Heródes Agrippa király előtt. Pedig Krisztus nincs is ott…

Bár ha tényleg így vélekedek, tévedek, sőt hazudok, mert tulajdonképpen ő beszél, Jézus van ott ténylegesen, a Feltámadott.

Előre tudatta az apostolokkal, hogy elfogják s meghurcolják majd őket az ő nevéért, azt kérte tanítványaitól ne féljenek, s ne gondolkodjanak, mit mondanak majd a kihallgatásokon, ha fejedelmekhez meg királyok elé citálják őket Jézus követéséért. Azt ígérte megadja, az Isten Lelke mit kell szólani. Ő szól tehát… ma hozzád, neked!

Kellj fel! – Eleget aludtál már, eleget pihentél nyújtóztattad tagjaidat s tettetted, hogy engem követsz, miközben csak élted az életed s magadon kívül kevés dologgal foglalkoztál.

Állj lábaidra! – Ne lapulj tovább, ha komolyan gondolod, ne hajlongj, ne próbálj megbújni vagy láthatatlanná válni, hordozz körül engem a világban.

Szolgává és bizonysággá rendellek! Szolgálnod kell igaz, de engem, és erősítsen a tudat, hogy a világ legnagyobb Urát szolgálhatod, s mert amúgy is mindenki jármot hord, hordd büszkén, és én segítek rajtad, ha az én „szekeremet tolod”, soha se feledd az én igám könnyű és gyönyörűséges. Nem lesz más dolgod, mint hogy bizonyságot tégy rólam. Csak azt mond el, amit láttál s én veled leszek!

Megszabadítlak téged! Néped, fajtád, családod, néha megterhel, megköt, de én szabaddá teszlek s olyanok közé küldelek kikről lemondtál, vagy kik felé telve vagy előítélettel, lenézéssel haraggal. Igaz, hogy ők vakok és a Sátán hatalmában vannak, de épp ezért kell menned, hogy szemeket nyiss fel, világosságra vezess sötétségben élőket, szabadulást hozz raboknak, hogy megismerjék bűneiket és meghallják: nálam, bennem van a bűnbocsánat és az örökélet, hit által.

Higgy és cselekedj! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod