„Agrippa pedig azt mondta Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.” (ApCsel 26, 28)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Rövid kis ige, amelyet kiemeltem az alábbi igeszakaszunkból, de úgy gondolom nem véletlenül tettem. Egy kulcsfontosságú mondat hangzik el Agrippa szájából: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyén legyek.
Pál az Úr kegyelméből szól Agrippához, és úgy látszik, hogy hatással van rá. Mintha elindulna valami a király életében. Olyan jó elindulás de mégsem. A mondat elején a majdnem szó az amely gátat szab mindennek, gátat a Krisztushoz vezető úthoz.
„Majdnem”- egy szó amely leállít, nem enged mozdulni. Agrippa szinte befogadja a tanítást, csak mégis ott van benne a határ.
Ha aktualizálni szeretnénk igénket, akkor talán sokszor mi is magunkra ismerünk, hogy ott vagyunk az istentiszteleteken halljuk az élő tiszta igét, szól felénk, és kimegyünk sokszor mi is megállunk, megtorpanunk. Talán a mi életünkben is ott van sokszor ez a szó. Keressük a kibúvót, keressük a kiutat, és közbe távolodunk az Úrtól.
Kedves Testvéreim, túl sok „ majd” van az életünkben. De mi lesz ha lejár a kegyelmi idő, Agrippa király előtt ott volt a lehetőség s elszalasztotta, vajon mi is ezt tesszük. Ne tegyük! Induljunk el engedjünk az Úr hívásának és ma még induljunk el , addig míg nem lesz késő. Addig míg be nem zárul a kegyelmi út. Induljunk és mondjunk IGENT az Úrnak. Ámen.

Kaszaniczki Csongor,
Szatmár-Láncos