Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen… Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez az ember valóságos pestis, és lázadást szít a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a názáreti felekezet vezetője. (Ap.Csel.24,1.5)

Olvasandó-Ap.Csel.24,1-9

Pál apostol a jeruzsálemi gyülekezetnek adományokat visz, elfogják, vádolják. Ananiás főpap néhány vénnel és egy Tertullus nevű ügyvéddel Félix helytartóhoz viszik. Hazugságra hazugságot halmoznak, pestisnek nevezik azt, aki Krisztus követségében jár el és az Istennel való megbékélést hirdeti.
Nem is olyan sokkal azelőtt Pálban, Saulusban is hasonló érzések kavarogtak, tomboltak a Krisztus követőivel szemben, akik azt a békességet hirdették, amit Jézus Krisztus hozott Istentől az embereknek. Nem is olyan sokkal azelőtt Jézus ellen is ilyen hamis vádakat halmoztak fel és vádolták a főpapok, vének is Őt, és a helytartó elé vitték, halálra ítélték, megölték.Jézus igy lett Megváltónkká, így Isten Igazságosságának Békéjét hozta közénk.
Pál megtérésekor az Úr maga adta tudtul szolgálata egész programját a maga alapvonásaiban: hordozzad nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Ez az út a kereszt útja: mert megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvedni.
Az Úr nevét hordozni valaki előtt, azt jelenti, hogy az Úr lényének és üdvözítő hívásának teljes kijelentését megismertetni. Pál Isten eszközeként sokszor megmenekült üldözőitől és hajótörésekből, börtönökben és az emberek között minden ellen kitartott, mert annak a mindennek értelmet adó szeretete hajtotta, Akivel találkozott a Damaszkuszi úton, aki Lelkének fényességével betört az életébe és magával ragadta örökre. Akinek a bocsánata üldözte, hogy megállás nélkül bizonyságot tegyen Róla, hogy mások is átérezzék ezt a csodát.
Pál találkozott a Feltámadottal, az ő erejével hirdette a Szentlélek által azt a boldog jövendőt az embereknek, amit a keresztyénség jelent.Hisz a a földi életnek értelmet az élet utáni örök élet ad.
Az ember nem nyugodhat bele a jelen helyzetbe, nem elégedhet meg azzal, amit rákényszerít vagy példáz a világ, a Kísértő, szükséges, hogy tudjon arról, Aki szereti és megváltotta.
Mondjuk mi is tovább ezt az Evangéliumot, az alvó keresztyénségnek hirdessük a Krisztus tavaszát!
Legyen ez életünk fő dolga! Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak