Sándorhomoki Református Egyházközség

Page 2 of 85

Igemorzsa minden napra 2017. július 1.

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen… Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez az ember valóságos pestis, és lázadást szít a föld kerekségén levő valamennyi zsidó… Continue Reading →

Vigasztaló üzenet a gyászoló családnak

Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.”(Jelenések könyve 14,13) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk , hogy Vass Imre tiszteletbeli gondnokunk, egykori főgondnok,… Continue Reading →

Imádság az édesanyákért

Felséges Istenem, a mai áldott napon Az én szerető anyámért imádkozom, Áldd meg őt és őrizd meg nekem, Azt kinek köszönhetem az életem. Áldd meg kezeit, melyekkel bölcsőm ringatta, Áldd meg drága szemét, mellyel álmaim vigyázta, Áldd meg lábait, melyekkel… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május 8.

„Mialatt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Majd térdre esett, és hangosan így kiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! És miután ezt mondta, meghalt.” (ApCsel 7,59-60) Kísértetiesen és megdöbbentően hasonlítanak ezek István szavai… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május 06.

Keménnyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindenkor ellene szegültök a Szentléleknek, ugyanúgy, mint atyáitok! …Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene.” (Ap.Csel. 7, 51 és 54) István beszéde a Szanhedrin előtt fordulóponthoz érkezett. Eddig a választott… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május. 5

“Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre eladák Égyiptomba; de Isten vele volt, és megszabadítá őt…” (Ap.csel. 7, 9-10) Gyakran gondoljuk azt, hogy mi jók vagyunk, akár csak a mi fajtánk, elődök, ősök, hősök, felmenők a mieink, mert ugyebár ők is mind jók… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. május 1.

“Péter és az apostolok erre így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek.” Ap.Csel.5,29 Olvasandó-Ap.Csel.5, 17-32 A Reformáció 500-ik évében igazi egyháztörténeti tudósítást hallunk az Ap.Csel. alapján. Isten az apostoloknak a csodatétel erejét olyan bőségesen adja, hogy már a… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017. április 27.

Még beszéltek a néphez, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják, és hirdetik, hogy Jézusban van feltámadás a halálból. Ezért elfogták és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este… Continue Reading →

Igemorzsa minden napra 2017.április 23.

“Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,46 –… Continue Reading →

Mészáros János Elek koncert

Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását. Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait 96. zsoltár Imahetünk negyedik… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Sándorhomoki Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑