Sándorhomokon, október 29.-én a reformáció emlékünnepének alkalmából emléktáblát avattak a református templom kertjében. Ez évforduló kerek évszáma sarkallta az ötletgazdákat arra, hogy emléket állítsanak a reformációnak a templomkertben. A márványtábla Kovács Albert lázári kőfaragó munkáját dicséri, talapzatát helyi önkéntesek és adományozók támogatták. ,, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” olvasható az emlékplaketten, ez jellemző a sándorhomoki gyülekezetre is, tetten érhető a gyülekezeti élet elmúlt 12 évében (is). Ugyanis sikerült befejezni a gyülekezeti imatermet, ezt korszerűen felszerelni és berendezni, időközben elkészült a település ravatalozó kápolnája a református temetőben, az egykori református iskola visszaszolgáltatási procedúrája befejeződni látszik, a parókia épülete bővült, teljesen megújult, a templom teljes felújítását célzó európai uniós pályázat elkészült, 2017-ben a teljes közösség emléktáblát avatott Tóth Jenőné Balog Ilona egykori református tanító emlékére. A reformációs emlékplakett ünnepi felavatása családias és meghitt légkörben történt politikai és vallási elöljárók nélkül, talán ettől is lett ez alkalom különleges. Lelkes fiatalok az emléktábla mellé emlékfát ültettek, virágágyásokat alakítottak ki. A templom előtti téren 24 darab hársfa lett elültetve. ,,Uram te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre.”